Shirobako White Summer Official Compilation Book: featured image
  • Status: status.Completed
  • Alternative: SHIROBAKO オフィシャルコンピレーションブック WHITE SUMMER! ; SHIROBAKO Official Compilation Book WHITE SUMMER
  • Views: 175 460
  • Updated:
  • Rating: 4.2
Shirobako artbook released at the KADOKAWA table at Comiket 88.

Read Shirobako White Summer Official Compilation Book manga online, download for free (3)

1

Chapter 1A

Tokiti,Boooto,Takeiooki,Yamcha,Tomo,Hyugo Azuri,Arisaka Ako,Naoto,Suriishiipiio,Benio,Shino,Gan,Suzuki Manatsu,Maeda Momo

1

Chapter 1B

Tokiti,Boooto,Takeiooki,Yamcha,Tomo,Hyugo Azuri,Arisaka Ako,Naoto,Suriishiipiio,Benio,Shino,Gan,Suzuki Manatsu,Maeda Momo

0

Chapter 0

Tokiti,Boooto,Takeiooki,Yamcha,Tomo,Hyugo Azuri,Arisaka Ako,Naoto,Suriishiipiio,Benio,Shino,Gan,Suzuki Manatsu,Maeda Momo

0 comments